Články / Ako sa zrodil Tangram?

Pred dávnymi a dávnymi časmi, v dobách, ked' naša krajina bola ešte zarastená hlbokými hustými lesmi a vládli v nej vlci, medvede a zubry, rozkvitala hlboko vnútri Ázie mocná Čínska ríša.

Na jej čele stál cisár Ju. Bol to človek z prostého sedliackeho rodu a vodcovské postavenie si získal usilovnosťou, vynaliezavosťou a technickým umením. Svoje schopnosti využil na to, aby spútal dravé vody rieky Jang-c'-tiang. Ked' zavŕšil šesťdesiaty rok práce na regulácii rieky, odobral sa konečne na odpočinok. Rád vysedával v besiedke medzi jazmínovými kríkmi a počúval rozprávanie pocestných, ktorí zavítali do kráľovského paláca z d'alekých krajín.

Jedného dňa prišiel k bráne starý dedinčan. Jemný prach pokrývajúci jeho nohy svedčil o dlhom putovaní a šaty nezvyčajného strihu hovorili, že prichádza odkiaľsi zo vzdialeného kúta ríše.
"Uved' ma k jasnému cisárovi," požiadal cudzinec stráž. "Nesiem mu neobyčajný dar."
"Akýže dar môže prinásať cisárovi otrhaný chudák?" pomyslel si vojak a uškrnul sa. Muž však stále naliehal a tak ho strážca ohlásil v paláci.

Cudzinec sa vládcovi hlboko poklonil a povedal: "Dopočul som sa, že sa výborne vyznáte v mnohých technických vedách. Priniesol som vám sedem nefritových doštičiek. Zaženú dlhú chvíľu a dobre pobavia."
Potom vytiahol z kapsy dva veľké, jeden stredný a dva malé trojuholníky, štvorec a rovnobežník.

"Skúsený staviteľ z týchto siedmich doštičiek ľahko zostaví veľký štvorec. Za krátky čas vyrieši aj inú otázku -ako zo všetkých tvarov zostaviť dva menšie, úplne rovnaké štvorce."

Starec na chvíľu zmĺkol a potom pokračoval: "Ked' tieto úlohy splníte, Jasnosť, naučím vás inú hru, ktorú budete môcť hrať v osamelých hodinách celé roky." Cisár naozaj po krátkom premýšľaní zostavil jeden veľký a potom i dva menšie štvorce. Neznámy dodržal sľub a zasvätil ho do tajomstva hry, ktorú dnes pozná celý svet pod menom tangram.