Články / ZABAVTE SA S FÓBIAMI

Takmer všetci sa niečoho boja a väčšinou je tento strach dobrý, lebo nás drží v bezpečí. Napríklad je normálne, že sa bojíme zoskočiť z obrovskej skaly, lebo keby sme sa nebáli, určite by sme sa zoskočením zabili. Takže strach nás vlastne chráni.

Existuje však aj strach, ktorý je veľmi silný a môže prerásť do fóbie. Fóbia je taký strach pred vlastným strachom a nemá žiaden normálny dôvod. Keď má človek nejakú fóbiu, bez dôvodu sa vyhýba normálnym, bežným miestam, predmetom alebo situáciám. Slovo fóbia  je z gréčtiny a znamená byť vydesený.

Veľmi známa je arachnofóbia – strach z pavúkov.  Poznáme však dlhý zoznam fóbií. Určite budete veľmi prekvapení, aké všelijaké fóbie existujú. Tu sú niektoré z nich:

 

Ablutofóbia (Strach z kúpania)

Achluofóbia, Lygofóbia (Strach z tmy)

Agrizoofóbia (Strach z divokých zvierat)

Aichmofóbia (Strach z ihly a iných špicatých predmetov)

Ailurofóbia (Strach z mačiek)

Alektorofóbia (Strach z kurčiat)

Alliumfóbia (Strach z cesnaku)

Anemofóbia (Strach z vetra)

Anthofóbia (Strach z kvetov)

Apifóbia (Strach zo včiel)

Akrofóbia (Strach z výšky)

Aurofóbia (Strach zo zlata)

Akustikofóbia (Strach zo zvukov)

Agliofóbia (Strach z bolesti)

Automysofóbia (Strach zo zašpinenia sa)

Aviofóbia (Strach z lietania)

 

Bacillofóbia (Strach z bacilov)

Bathofóbia (Strach z hĺbok)

Bibliofóbia (Strach z kníh)

Bufonofóbia (Strach z ropuchy)

 

Dendrofóbia (Strach zo stromov)

Dentofóbia (Strach z zubárov)

Dipsofóbia (Strach z pitia)

Domatofóbia (Strach z domov)

Dorafóbia (Strach zo zvieracej kožušiny alebo kože)

Dromofóbia (Strach z prechádzania cez cestu)

Didaskaleinofóbia (Strach zo školy)

 

Eisoptrofóbia (Strach zo zrkadiel, pozerania sa do zrkadla)

Elektrofóbia (Strach z elektriny)

Entomofóbia (Strach z hmyzu)

Equinofóbia (Strach z koní)

Eufóbia (Strach z počutia dobrých správ)

Ergofóbia (Strach z práce)

Ecclesiofóbia (Strach z kostolov)

 

Glossofóbia (Strach z rozprávania na verejnosti)

 

Heliofóbia (Strach zo slnka)

Herpetofóbia (Strach z plazov)

Homichlofóbia (Strach z hmly)

Hydrofóbia (Strach z vody)

 

Chaetofóbia (Strach z vlasov)

Chionofóbia (Strach zo snehu)

Chrofóbia (Strach z tancovania)

Chrometofóbia (Strach z peňazí)

Chromofóbia (Strach z farieb)

Cherofóbia (Strach z radosti, veselosti)

 

Ichthyofóbia (Strach z rýb)

Isolofóbia (Strach zo samoty)

 

Kathisofóbia (Strach zo sadania si)

Kenofóbia (Strach z prázdnych miest)

Kopofóbia (Strach z námahy, únavy)

Karnofóbia (Strach z mäsa)

Katapedafóbia (Strach zo skákania)

Koulrofóbia (Strach z klaunov)

Kakofóbia (Strach zo škaredosti)

Klimakofóbia (Strach zo schodov)

Lachanofóbia (Strach zo zeleniny)

Leukofóbia (Strach z bielej farby)

Limnofóbia (Strach z jazier)

Logofóbia (Strach zo slov)

 

Musofóbia (Strach z myší)

Mircrofóbia (Strach z malých vecí)

Mykofóbia (Strach z hríbov)

Mageirocofóbia (Strach z varenia)

Melofóbia (Strach z hudby)

Motorfóbia (Strach z automobilov)

 

Nephofóbia (Strach z oblakov)

Neofóbia (Strach z hocičoho nového)

Noctifóbia (Strach z noci)

Nomatofóbia (Strach z mien)

Numerofóbia (Strach z čísel)

 

Oenofóbia (Strach z vína)

Ombrofóbia (Strach z dažďa)

Ommetafóbia (Strach z očí)

Ophidiofóbia (Strach z hadov)

Ornitofóbia (Strach z vtákov)

Olfactofóbia (Strach z vône)

 

Pagofóbia (Strach z ľadu alebo mrázu)

Pediofóbia (Strach z bábik)

Phasmofóbia (Strach z duchov)

Plutofóbia (Strach z bohatstva)

Pyrofóbia (Strach z ohňa)

 

Ranidafóbia (Strach z Žaby)

 

Sciofóbia (Strach z tieňa)

Scriptofóbia (Strach z písania na verejnosti)

Selenofóbia (Strach z mesiaca na oblohe)

Siderofóbia (Strach z hviezd)

Siderodromofóbia (Strach z vlakov)

Stenofóbia (Strach z úzkych miest)

 

Tachofóbia (Strach z rýchlosti)

Thalasofóbia (Strach z mora)

Theatrofóbia (Strach z divadla)

Thermofóbia (Strach z horúčav)

Triskaidekafóbia (Strach z čísla 13)

 

Xanthofóbia (Strach zo žltej farby)

Xerofóbia (Strach zo sucha)

Xylofóbia (Strach z lesov)

 

Zoofóbia (Strach zo zvierat)