Novinky / Správne odpovede - DŽUNGĽA jar 2012

SKAUTING str. 5

Vĺča ani včielka NEZDRAVÍ svojím skautským pozdravom:

  1. v škole uja školníka
  2. keď prídu do mäsiarstva
  3. pri vysýpaní smetí

 

 DRUŽINA str.8:

Na totem nepatria: ponožky, sklo, klince

 

MINITEST str. 11

1B, 2C, 3A, 4A

 

IHLIČNANY str. 12

pomenuj stromy: borovica lesná, jedľa biela, smrek obyčajný

 

ODBORKA str. 20

Planéty: MERKÚR, VENUŠA, ZEM, MARS, JUPITER, SATURN, URÁN, NEPTÚN

Satelity: Všetky spomenuté zvieratá sledujú vedci pomocou satelitov.

 

KVÍZ str. 25

1. nie, 2. nie, 3. áno, 4. áno

 

MAKROFOTKA str. 27

KARFIÓL

 

HLAVOLAMY  str. 30-31

Hádanka: Lebo je to tvoja mama. Tvoja mama je tetou všetkých tvojich bratrancov a sesterníc.

 

Obrázky:

1. D (A,B,C delia štvorec na polovicu),

2. C (A, B, D je ten istý obrázok, len inak otočený),

 

Šifra:

Keď na jar poletuje veľa pavučín, bude horúce leto.

 

MLÁĎATÁ str. 32

jahňa – ovca – baran

kura  – sliepka – kohút

žriebä – kobyla – kôň

šteňa – fena – pes

teľa – krava – býk

húsa – hus – gunár            

vĺča – vlčica – vlk              

holúbä – holubica – holub    

sŕňa – srna – srnec               

 

 

KADERNÍK str. 35

Do skupiny nepatrí: žuvačka, pizza, iPad